DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.

VPM – Máy sàng bột siêu mịnVPF - PHARMADòng sản phẩm VPM được cung cấp ở nhiều kích cỡ, 900 milimet, 1200 milimet, 1500 milimet, và toàn bộ các sản phẩm này có thể có một, hai hoặc ba sàn để cho phép cắt ở nhiều kích cỡ. Những chiếc máy sàng rung với công suất cao này thường

read more